6 de mayo de 2010

A favor de la Natura

La trajectòria evolutiva en espiral comença al centre, amb els principis ètics i de disseny, i suggereix l’estreta interrelació de tots aquests temes, inicialment en els àmbits personal i local, que després continuen en els àmbits col·lectiu i global.

Aquí text